Drive

27/10/2022

Employee engagement: Wat is het en hoe breng je het in kaart?

Employee engagement: Wat is het en hoe breng je het in kaart?

EMPLOYEE ENGAGEMENT IS DAT STAPJE VERDER DAN TEVREDENHEID. HET GAAT OVER PASSIE, HET LEVEREN VAN EXTRA INSPANNINGEN EN VERBONDENHEID. Een kritische blik op het begrip en hoe het in kaart te brengen.

‘People’ komt vaak onderaan de lijst van prioriteiten te staan in de business. Logisch toch? De strategierond people is vaak fluffy, niet onderbouwd, gebaseerd op ééngemiddelde uit de zoveelste survey, heeft geen onmiddellijke ROI of brengt simpelweg niets op. Dus wanneer HR dan toch eens over engagement begint, zien andere departementen de fruitmanden en yogasessies al voorbij komen en wordt er luidop gezucht. We get it. Wil je jouw medewerkers voorbereiden op technologische veranderingen? Wil jij voor hen een effectieve hybride werkomgeving opzetten?

Wordt 2022 voor jouw organisatie een jaar in teken van innovatie of productiviteit? Dit vraagt een hoge mate van wendbaarheid en samenwerking van jouw medewerkers. Dit wil zeggen dat inzetten op engagement toch geen slecht idee is. Organisaties met hoog geëngageerde medewerkers hebben een competitief voordeel. Deze medewerkers zijn meer geneigd om deel te nemen aan continue leer- en ontwikkelingsactiviteiten waardoor zij zich sneller aanpassen (Macey, Schneider, Barbera & Young, 2009).

Ook toonde Gallup, met meer dan 50 jaar ervaring in onderzoek, aan dat engagement leidt tot een afname in absenteïsme en een toename in rendabiliteit, sales en klantenloyaliteit.

 

HOE BRENG IK ENGAGEMENT IN KAART?

Drivers
Onderzoek naar engagement moet ‘actionable’ zijn. Er moet kunnen worden aangetoond waar de problemen zich bevinden en wat eraan gedaan kan worden. Op basis van onderzoek, onze expertise en ervaring worden daarom in onze survey de belangrijkste criteria onderzocht die een duurzaam effect kunnen hebben op engagement.

Pulse
Pulse surveys verzamelen beknopte info over specifieke topics vanuit het idee meer real time info te verkrijgen en sneller te kunnen ingrijpen. Bv. als blijkt uit een jaarlijkse enquête dat verloopintentie hoog is en gerelateerd is aan het gebrek aan groeimogelijkheden dan kan er een nieuw programma worden opgezet rond loopbaan en ontwikkeling. Ervaringen met dit programma kunnen via een pulse worden opgevolgd.

Multisource
Wij gaan aan de slag met een survey gecombineerd met diepteinterviews of focusgroepen om tot een holistische visie te komen. Daarnaast verkiezen we om onze info uit te breiden met inhoudsdata over absenteïsme, verloop, retentie en customer experience.

 

WAT IS DE DUURZAME ROI?

Identificatie met organisatiedoelstellingen
Maak medewerkers meer bewust van de bedrijfscontext en hoe hun prestaties gekoppeld zijn aan het bereiken van successen. Is jouw onboarding op dit moment beperkt tot een korte inleiding over de organisatiegeschiedenis, enkele succesverhalen, het beleid en procedures? Breidt dit uit met bv. werknemerservaringen over hoe zij het verschil maakten bij het overwinnen van serieuze uitdagingen of door voorbeelden van hoe jouw organisatie innovatief gedrag ondersteunt.

Vitale rol van leiderschap
Wil jij dat jouw medewerkers innovatief én gepassioneerd zijn? Is het gewenst dat ze
zelf initiatieven opzetten? Wil je dat ze vol energie hun werk uitoefenen? Dan is
inzetten op transformationeel leiderschap een deel van de oplossing.

 

Benieuwd hoe Dixon Drive jou kan helpen om de employee engagement in je organisatie te boosten? Contacteer ons.